1. Περιγραφή υπηρεσίας

 • Η εταιρεία μας σας προσφέρει έμπειρες Εργαζόμενες οι οποίες εργάζονται κάτω από τη δική
  σας διαχείριση, προκειμένου να εκτελέσουν τα project που τους αναθέτετε.
 • Η TradeDesk Team Ltd επιλέγει τις Εργαζόμενες σύμφωνα με τα κριτήρια που μας έχετε
  αναφέρει και σας προτείνει αυτές που θεωρεί ότι καλύπτουν τις ανάγκες σας. Παρόλα αυτά και
  σε περίπτωση που δεν μένετε ικανοποιημένοι από την επιλογή μας, σε οποιοδήποτε στάδιο της
  συνεργασίας μας, τους αντικαθιστούμε εντός 48 ωρών.
 • Η TradeDesk Team Ltd δεν ευθύνεται για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την
  δραστηριότητα αυτή, αλλά εκπαιδεύει, ελέγχει και εγγυάται το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που
  θα λάβετε, σύμφωνα με την πολύχρονη εμπειρία και φήμη της
 • Η εργασία που σας προσφέρουν είναι μέσω Τηλεργασίας από τον πλήρως εξοπλισμένο χώρο
  τους (υπολογιστής, γρήγορο ίντερνετ, εκτυπωτής, τηλεφωνική γραμμή κλπ) , εκτός από το
  διάστημα που έχει προσυμφωνηθεί και αφορά την εκπαίδευσή τους εντός της εταιρείας σας.
 • Το ωράριο και οι ημέρες εργασίας των Εργαζομένων, παρέχεται κατόπιν συμφωνίας και
  επιλέγονται από εσάς προκειμένου να είναι επωφελές για την επιχείρησή σας, σύμφωνα με τις
  ανάγκες της.
 • Η εταιρεία σας και οι υπεύθυνοι της συνεργασίας μας αυτής, θα πρέπει να συμπεριφέρονται
  κόσμια και συνεργατικά στις εργαζόμενες μας που διεκπεραιώνουν την υπηρεσία, ώστε να
  υπάρχει κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης. Για οποιαδήποτε διένεξη ή διαφωνία με κάποια
  εργαζόμενή μας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον account manager του λογαριασμού σας με
  την εταιρεία μας, ώστε να δοθεί η κατάλληλη λύση
 • Όλες οι εντολές σας προς τις εργαζόμενες της εταιρείας μας, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με
  την νομοθεσία του κράτους που σας προσφέρεται η υπηρεσία μας και η εταιρεία σας είναι
  υπεύθυνη για την τήρηση της νομιμότητας της διαδικασίας
  2. Κόστος Υπηρεσιών και τρόπος πληρωμής

 

 • Το κόστος των υπηρεσιών μας είναι ωριαίο και σας προσφέρεται με την κλίμακα που ορίζεται
  στην ιστοσελίδα μας
 • Τα κόστη αυτό καλύπτουν κάθε έξοδο (εξοπλισμό όπως περιγράφεται πιο πάνω και
  απεριόριστα τηλεφωνήματα σε Ελλάδα και Ε.Ε.) και δεν υπάρχει κανένα επιπλέον κόστος πλην
  αυτών
 • Η εταιρεία σας υποχρεούται στην προπληρωμή των ωρών που κάθε φορά επιλέγει η ίδια και
  κάνει την χρήση της απολύτου επιλογής της, χωρίς να επιβαρύνεται σε αργίες ή άλλες
  εργοδοτικές εισφορές. Παρόλα αυτά θα πρέπει να συζητά το ωράριο των εργαζομένων μας
  μαζί τους και με τον account manager του λογαριασμού σας, ώστε να είναι όλοι έγκαιρα
  ενημερωμένοι
 • Όλες οι πληρωμές προς την εταιρεία μας γίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα μας,
  επιλέγοντας τις ώρες που επιθυμείτε να προαγοράσετε και κατόπιν κατευθυνόμενοι στο
  checkout για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. Ως τρόπους πληρωμής, μπορείτε να επιλέξετε
  την πληρωμή μέσω direct debit του τραπεζικού σας λογαριασμού, την χρήση οποιασδήποτε
  τραπεζικής κάρτας ή την μεταφορά στον λογαριασμό της εταιρείας μας.
 • Η TradeDesk Team Ltd υποχρεούται σε τιμολόγηση κάθε πληρωμής απαλλασσόμενης του
  ΦΠΑ, λόγω της αλλοδαπής της έδρας (Ηνωμένο Βασίλειο). Το τιμολόγιο των υπηρεσιών μας
  θα σας αποστέλλεται μέσα στις πρώτες 5 ημέρες του επομένου μήνα και θα αφορά όλες τις
  πληρωμές που κάνατε στον μήνα που πέρασε.
  Μπορείτε να δείτε την περιγραφή της υπηρεσίες αυτής καθώς και το κόστος, στην ιστοσελίδα μας